Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Portfolio

Levande stad Levande stad Levande stad

By admin

On 15, Dec 2016 | In | By admin

Levande stad

Ett markanvinsningsförslag i samarbete Med Helena Bloom på LEVA husfabrik

Hur man kan ta tillvara på de rumsliga kvaliteter som finns i den medeltida staden. Hur man kan skapa en miljö som känns trygg, levande och dynamisk- en boendemiljö som är anpassad efter fotgängares och cyklisters behov. I Visby skulle flera sådana här områden kunna utgöra satelliter som hållpunkter att navigera kring. Hållpunkter av omfamnande rumslighet i ett i övrigt relativt utspritt Visby.

Läs mer här: Levande stad