Anima Arkitektstudio är ett litet kontor som specialiserar sig på ekologiskt hållbart bostadsbyggande med naturliga material och hantverkskänsla. Kontoret är även specialiserat på kreativa och respektfulla om- och tillbyggnader av äldre fastigheter  och har bland annat gjort uppdrag åt Vasallen AB och Byggnadshyttan på Gotland.

Genom samarbete i nätverk kan jag även ta på mig större uppdrag.

Anima betyder själ på latin och en viktig  strävan är att hitta andra kvalitéer i de byggnaderna  förutom de uppenbara praktiska lösningarna.

 

om mig…

I november 2008 startade jag Anima Arkitektstudio. Innan dess var jag under sex år anställd som arkitekt på ett gotländskt arkitektkontor med uppdrag på Gotland och fastlandet. Förutom arkitektexamen  i Lund  har jag har även studerat byggnadsvård här på Gotland. Ritningsuppdragen har varit allt från vindsinredningar i stadsmiljö till sommarhus och bostadsområden.

Eftersom jag  är utbildad kvalitetsansvarig kan jag åta mig ansvar för kontroll av bygge i enlighet med PBL. Det gör att jag kan följa upp hus som jag har ritat under hela byggprocessen. Jag har också god kontakt med och erfarenhet av att samarbeta med olika byggaktörer på ön. Dessutom kan jag också förmedla tomtmark som inte finns tillgänglig på öppna marknaden. Läs mer om det här.

Jag tror mycket på den frigörande kraft man kan erfara av att vara med att forma sin egen miljö. För att som arkitekt verkligen fånga upp uppdragsgivares önskemål är det nödvändigt att vara en god lyssnare och kunna vara en samtalspartner och guide under hela byggets gång.

Välkommen till kontoret för ett förutsättningslöst möte!

foto: Amie Söhr Hertz