Arkitektråd och tips

Jag har skrivit  ner  lite tips och reflektioner som jag har …

Jag har skrivit  ner  lite tips och reflektioner som jag har lärt mig under min tid som arkitekt. Jag kommer successivt att uppdatera denna sida med förhoppning att någon kan dra nytta av min erfarenhet.

1. Se inte huset som ett isolerat objekt. Ett hus är inte ett isolerat objekt utan är alltid en del i ett sammanhang. Försök att få huset att kännas som en integrerad del av sin omgivning. Försök att se att de uteplatser som skapas i anslutning till huset lika mycket är en del av huset som rummen inuti. I förlängningen är också huset en del av landskapet eller stadsbilden.

2. Placera inte huset på det vackraste stället. Det här kan låta konstigt till en början. Men försök istället att ha kvar en vacker plats och se hur du skulle kunna förstärka den platsen med en byggnad någonstans i anslutning , gärna  på ett ställe som inte är lika vackert. En risk är annars att den vackra platsen förstörs av den nya byggnaden.

3. Rum i förhållande till väderstreck. I sovrum vill man helst ha ljus från öster. Ofta har man en tendens att under dagen röra sig i ett hus så att man har kontakt med solen. Vardagsrum där man ofta vistas på kvällarna bör därför vara placerad så att man får solljus från väster.

4. Undvik utåtriktade hörn. Hörn som pekar ut mot rummet skapar disharmoni. Ett tips för att undvika detta är till exempel att ha en lösning där garderoberna byggs in.

5. Ofta kan det vara bra att dela in ett hus i en privat del med sovrum och badrum och en mer social del där man tar emot besök och umgås.

6. Olika takhöjder ger dynamik till ett hus. Ett högt  vardagsrumstak ger rymdkänsla, ett sovrum eller bibliotek med lägre takhöjd ger rummen en intimare karaktär.

7. Att skapa siktlinjer i ett hus kan vara ett väldigt effektivt sätt att  ge rymdkänsla i ett hus. Det ger en överblick att inomhus kunna få blickpunkter och det skapar också ofta vackra passager att röra sig längs med.

8. Entrén Tänk igenom en sekvens där man först kommer in i trädgården och sedan in i hallen för att röra sig mot kök eller vardagsrum. En vacker entrépassage påverkar mycket hur man upplever ett hus.

9. Ljus från två håll gör ofta att rum blir  behagligare att vistas i.

10. ”Less is more” är ett uttryck som den tyske arkitekten Mies van der Rohe myntade. En annan tysk 1900-talsarkitekt uttryckte: ”Den enklaste lösningen är inte alltid den bästa lösningen men den bästa lösningen är alltid enkel”. Väl värt att fundera över.