Tomt på Gotland

Jag får regelbundet tips på fina och prisvärda tomter som …

Jag får regelbundet tips på fina och prisvärda tomter som ofta inte hunnit ut på öppna marknaden. För dig som är intresserad av tomtmark går det också bra att lämna en intresseanmälan för något specifikt område på Gotland.  Jag är  mycket intresserad av att skapa sammanhållna områden/byar. Nyckelord för mig är brukarmedverkan, ekologisk hållbart byggande och att den nya bebyggelsen på ett vackert sätt anpassar sig till den befintliga miljön och utgör ett positivt tillskott. Att skapa en levande och sammanhållen bebyggelse är ett mål för mig. Är du i en grupp som planerar ett sådant område eller har du mark som skulle kunna passa till det så är du välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

1 Response

  1. Leave your comment here

    admin 2 år ago

Leave a Comment